Quick reference: navigatie- en zoekfuncties

Instellingen, opties, werkplekinformatie, favorieten aanmaken, collega's zoeken en geavanceerd zoeken

Quick Reference Guide - main iotspot functions.png