Quick reference: iotspot en mobile app

In essentie maakt de iotspot een werkplek of -ruimte over het internet beschikbaar in de app

Quick Reference Guide - iotspot and app.png