SAMENVATTING ALGEMENE VOORWAARDEN IOTSPOT B.V.

Het Platform van iotspot B.V. heeft uitgebreide algemene voorwaarden, maar het gaat eigenlijk maar om een paar belangrijke zaken. Die lichten we graag toe aan de hand van onderstaande vragen. Iedereen die meer wil lezen (en dat kunnen we ons goed voorstellen, omdat er privacy gevoelige activiteiten met dit Platform geregeld worden), verwijzen we door naar de complete voorwaarden. Deze samenvatting vervangt de algemene voorwaarden of additionele voorwaarden dan ook op geen enkele manier. 

1. WAARUIT BESTAAT DIT PLATFORM? 

Ons Platform is opgebouwd uit de Desk & Room devices, Beschikbaarheids- en Binnenklimaatsensoren, een Mobile App, Informatiedashboards, de Managementportaal, de Implementatiewizard, onze Website en de Internet-of-Things-verbinding die wij tot stand brengen tussen de Desk & Room devices en de Mobile App.
Met het Desk & Room device koppel je een bureau of vergaderruimte aan het internet. Hierdoor wordt zo’n werkplek intelligent en is het over het internet met de Mobile App op te zoeken, te reserveren, te delen en te bezetten. Informatie over beschikbaarheid, locatie, gebruik en dergelijke wordt gepresenteerd in de Informatiedashboards. In het Managementportaal kun je gegevens en informatie over de werkplek beheren en gebruikers autoriseren. De Implementatiewizard kunnen jij en wij gebruiken om het installatie en configuratie proces van dit Platform uit te voeren.

2. WELKE DIENSTEN BIEDT WIJ MET DIT PLATFORM?

Ons Platform heeft tot doel je de zekerheid te bieden dat je altijd in een gebruiksvriendelijke en gastvrije omgeving kunt werken, studeren of andere activiteiten kunt uitvoeren. De basis hiervan is dat je weet welke plekken daarvoor in welke omgeving op welke tijdstip toegerust en beschikbaar zijn en dat je de plek naar jouw keuze kunt vastleggen.

Dit is de basisdienst van dit Platform en wij noemen dat ‘Werkplekmanagement’. Daarnaast kunnen wij jou helpen met de installatie, configuratie en activatie van ons Platform. In de nabije toekomst zullen wij andere diensten toevoegen.

3. VOOR WIE IS DIT PLATFORM EN DE DIENSTVERLENING BEDOELD?

Dit Platform geeft gebruikers, zoals werknemers, zzp-ers, medewerkers, werkgevers en verhuurders, de kans om op een zo flexibel en efficiënt mogelijke wijze werkplekken, werkruimten, vergaderruimtes, lokalen en dergelijke met en voor elkaar in te zetten.

4. HOE GAAT iotspot B.V. OM MET PRIVACY GEVOELIGE INFORMATIE?

Het Platform is een virtueel en deels online netwerk en de App draait op de Smart devices van Gebruikers. iotspot B.V. hanteert daarom de grootst mogelijke zorg om de privacy en gegevensbeveiliging te waarborgen voor iedereen:

a) Wij slaan alleen de door jouw opgegeven naam en e-mail adres op voor de duur van het gebruik van onze Dienst. Alle overige gegevens die je vastlegt in onze App zijn optioneel en worden zo snel als mogelijk binnen de kaders van de door jouw gewenste Dienstverlening weer verwijderd.

b) Indien je dat wenst, kun je instellen dat jouw naam en werklocatie zichtbaar worden voor andere Gebruikers. Jouw Gebruiksgegevens worden dan voor desbetreffende etmaal (van 0:00:00 tot 23:59:59) opgeslagen voor zoekdoeleinden en daarna verwijderd. Het volgende etmaal is jouw gebruikspatroon zodoende niet meer herleidbaar tot jou of andere personen.

c) Informatie in de Informatiedashboards is ten alle tijde geanonimiseerd en niet herleidbaar tot jou of andere personen.

5. WELKE ANDERE ZAKEN VINDEN WIJ BELANGRIJK OM MET JE TE DELEN?

Transparantie, duidelijkheid en openheid zijn voor iotspot B.V. belangrijke waarden:

a) Onze app is te downloadenuit de iOS en Android winkel, waarvan wij garanderen dat hij naar behoren werkt op de recentere versies van Smart devices. De handleiding kun je vinden op onze site: https://iotspot.nl/iotspot-handleiding/;

b) Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

- Onze Privacyverklaring is te lezen op onze site: https://iotspot.nl/iotspot-privacy/;

- Onze Informatiebeveiligingsverklaring is te lezen op onze site: https://iotspot.nl/iotspot-security/;

c) Ons Cookiebeleid is te lezen op https://iotspot.nl/cookies/

d) Heb je klachten, meldt deze dan alstublieft via hello@iotspot.co

Voor de volledige tekst van onze algemene voorwaarden vragen wij jou deze hieronder te downloaden. De huidige rechtsgeldige versie, zijn de voorwaarden van 24 mei 2018.

24 mei 2018, iotspot B.V.