DISCLAIMER IOTSPOT B.V.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u momenteel bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze pagina van de iotspot website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door iotspot, waarbij gestreefd is naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op deze pagina van de website van iotspot kunnen geen rechten ontleend worden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Als u vragen heeft over de inhoud van deze of andere pagina’s van de website, neem dan contact met ons op. iotspot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. iotspot is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.